02-370-2881
เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-17.30 น.

บริการด้วยใจ เอาใจใส่ด้วยความรัก

ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ ริเออิ ลาดพร้าว

Contact Us

 • ผู้สูงอายุ จำเป็นต้องได้รับดูแลอย่างใกล้ชิด
  เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะร่างกาย จิตใจ และโรคต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ปกติอย่างที่เคย ผู้สูงอายุจึงต้องการการดูแลที่ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ
 • ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสะดวกสบาย
  ช่วยบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และสภาพจิตใจของผู้สูงอายุให้มีอาการดีขึ้น ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อการรักษาของแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
  รู้สึกเป็นอิสระ ลดปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมต่างๆ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของตัวผู้สูงอายุเองและคนในครอบครัว
 • ผู้สูงอายุ จำเป็นต้องได้รับดูแลอย่างใกล้ชิด
  เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาวะร่างกาย จิตใจ และโรคต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ปกติอย่างที่เคย ผู้สูงอายุจึงต้องการการดูแลที่ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ
 • ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสะดวกสบาย
  ช่วยบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และสภาพจิตใจของผู้สูงอายุให้มีอาการดีขึ้น ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อการรักษาของแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
  รู้สึกเป็นอิสระ ลดปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวัน และกิจกรรมต่างๆ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของตัวผู้สูงอายุเองและคนในครอบครัว

เหตุผลที่ควรใช้บริการกับ ริเออิ

 • มาตรฐานอันดับ 1 ในญี่ปุ่น
  ด้วยประสบการณ์ให้บริการกว่า 18 ปี
  (48 สาขา ทั่วประเทศญี่ปุ่น)
 • บริการด้วยความรักและความเข้าใจ
  ให้เกียรติ ดูแลเสมือนคนในครอบครัว เน้นความสุขและความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
 • ฟื้นฟูบำบัดทั้งร่ายกายและจิตใจ
  วางใจได้ด้วยระบบการวางแผน และการประสานงานของเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างมืออาชีพ
 • เชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม(อัลไซเมอร์)
  ดูแลแบบมืออาชีพด้วยเทคนิคการดูแลพิเศษจากญี่ปุ่น
 • ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
  ทีมงานเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ญาติและครอบครัว มาเยี่ยมได้สะดวก

บริการต่างๆของ ริเออิ

 1. 01 กิจวัตรประจำวัน

  ดูแล และช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ

 2. 02 การทานอาหาร

  บริหารกล้ามเนื้อปาก และการกลืนอาหาร ให้สามารถรับประทานอาหารได้โดยไม่ต้องใช้สายยาง

 3. 03 กายภาพบำบัด

  บริหารร่างกาย และกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม

 4. 04 ด้านโภชนาการ

  ดูแลด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับภาวะของผู้สูงอายุ และควบคุมด้านสุขอนามัย

 5. 05 นำส่งพบแพทย์

  บริการนำส่งเพื่อพบแพทย์ตามนัดหมาย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

 6. 06 ปรับที่พักอาศัย

  ให้คำแนะนำการปรับพื้นที่พักอาศัยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและ อุปกรณ์การบำบัด ฟื้นฟูฯ

 7. 07 บริการจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน

 1. 01 กิจวัตรประจำวัน

  ดูแล และช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ

 2. 02 การทานอาหาร

  บริหารกล้ามเนื้อปาก และการกลืนอาหาร ให้สามารถรับประทานอาหารได้โดยไม่ต้องใช้สายยาง

 3. 03 กายภาพบำบัด

  บริหารร่างกาย และกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพองค์รวม

 4. 04 ด้านโภชนาการ

  ดูแลด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับภาวะของผู้สูงอายุ และควบคุมด้านสุขอนามัย

 5. 05 นำส่งพบแพทย์

  บริการนำส่งเพื่อพบแพทย์ตามนัดหมาย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

 6. 06 ปรับที่พักอาศัย

  ให้คำแนะนำการปรับพื้นที่พักอาศัยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและ อุปกรณ์การบำบัด ฟื้นฟูฯ

 7. 07 บริการจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน 07 บริการจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน

เสียงจากผู้เคยใช้บริการ

 • หลังจากเข้ารับบริการที่ ริเออิ รู้สึกว่า ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างคนปกติที่ตัวเองเคยเป็นมากขึ้น อะไรที่ทำไม่ได้ หรือทำเองลำบาก ก็มีพนักงานมาคอยช่วยดูแล รู้สึกเหมือนได้ดำเนินชีวิตด้วยตนเองมากกว่าต้องคอยให้คนอื่นช่วย และมีเวลาคุยกับภรรยาเพิ่มขึ้นทีละน้อย คุณอดิศักดิ์ อายุ 89 ปี
  ผู้ป่วยอัมพาต

 • หลังจากเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล และออกจากโรงพยาบาล การดำเนินชีวิตประจำวันก็ลำบากขึ้น จึงมีความคิดที่จะใช้บริการเนอร์สซิ่งโฮม หลังจากพิจารณาตัวเลือก 3 ที่ ที่เลือกไว้ คิดว่า ริเออิ เป็นบริษัทที่มาจากญี่ปุ่น จึงรู้สึกมั่นใจที่จะใช้บริการ นอกจากจะได้รับการบริการที่ดีแล้ว โรงพยาบาลก็ยังอยู่ใกล้มาก หากเกิดเหตุฉุกเฉินใด ๆ ขึ้นมา ก็รู้สึกอุ่นใจ คุณศรราม อายุ 79 ปี
  ผู้ป่วยอัลไซเมอร์

 • ตอนที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ต้องให้อาหารทางสายยางมาโดยตลอด แต่หลังจากที่เข้ามาใช้บริการที่ ริเออิ ก็ค่อย ๆ สามารถทานเองได้โดยใช้ช้อน จากนี้ต่อไปคงได้กินอาหารที่หลากหลายเหมือนเมื่อก่อนมากขึ้น คุณเกรียงไกร อายุ 88 ปี
  ผู้ป่วยอัมพาต

Contact Us

 • Name*required

 • Address*required

 • E-Mail*required

 • Phone*required

 • Message

แผนที่ ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ ริเออิ เนอร์สซิ่งโฮม ลาดพร้าว
2991/21 โครงการวิสุทธานี ซ.ลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240